Prestatiemanagement; Weten waar u staat

Het vaststellen van ambities is één, het investeren in het waarmaken daarvan is een logische twee fase. Maar heeft u ook gedacht aan het meten van de vorderingen? Een sportman stelt zijn doelen, bijvoorbeeld goud behalen in 2012 in Londen.

Hiervoor moet geïnvesteerd worden, hij moet op het juiste moment in de juiste conditie zijn. Daarvoor moeten tijden die lange aanloop telkens metingen worden verricht over waar men staat. De belangrijke meting is de effectmeting: hoe hard loop ik nu in relatie tot de doelen en de concurrentie. Maar ook andere metingen die iets zeggen over het proces (bloed, spieren, longen enz.). Al deze meetresultaten tezamen zijn het dasboard waar de atleet en zijn begeleiding op sturen

prestatie

Onze dienstverlening

  • Vertalen van de ambities naar Succesbepalende factoren (SBF), ook wel kritieke succesfactoren (KSF) genoemd
  • Vertalen van de gekozen SBF-en naar Prestatie-indicatoren (PI)
  • Ontwikkelen en beschrijven van het meetsysteem (uw dashboard)de processen
  • Begeleiden bij de Implementatie van het meetsysteem.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze TACT-producten

Pastoor van den Heuvelstraat 26
5735 GE Aarle-Rixtel
Tel.: (0492) 38 43 06
GSM: (06) 55 55 13 87
Fax: (0492) 38 40 37

info@tempelaars-consultancy.nl

Heavac Waterschapvallei en Eem Provincie Limburg