Certificering; Laten zien waartoe u in staat bent.

De maatschappij vraagt steeds meer om vertrouwen. Men wil weten of men met betrouwbare partners aan de slag gaat. Een van de middelen om dat te bereiken is het in gaan van een certificeringtraject. Een onafhankelijke instantie bepaalt of uw managementsysteem aan de vereiste normen voldoet. Wij zijn zeer bedreven in ISO 9001, al vanaf 1988 (het begin van het ISO) begeleiden wij organisaties hiermee. Maar ook HKZ en VCA behoort tot onze kennisgebieden. Voor VCA kan vanuit ons netwerk een opgeleide Hogere Veiligheidskundige worden ingezet om te ondersteunen bij diepgaande en specialistische veiligheidkundige vraagstukken.

Certificaat

Onze dienstverlening

  • Vertalen van de ambities en strategie beleid en concrete doelstellingen.
  • Begeleiden bij het selecteren van het certificatie-instituut.
  • Het uitvoeren van een 0-meting die de gewenst norm
  • Het beschrijven van de processen en het invullen van de directieverantwoordelijkheid
  • Opleiden van interne auditoren in een praktische “on the job” training
  • Begeleiden van uw directieverantwoordelijke voor het relevante managementsysteem
  • De laatste interne audit en het begeleiden van de directiebeoordeling voor de uiteindelijke certificatie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze TACT-producten

Pastoor van den Heuvelstraat 26
5735 GE Aarle-Rixtel
Tel.: (0492) 38 43 06
GSM: (06) 55 55 13 87
Fax: (0492) 38 40 37

info@tempelaars-consultancy.nl

Heavac Waterschapvallei en Eem Provincie Limburg